EK

 

Turn on Javascript!   Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+
21. 12. 2016

Úplná celistvost a život v blahobytu ve všech směrech

Dnes je mnoho materiálů a autorů, kteří vás naučí vydělávat peníze. Ale co se děje s ostatními oblastmi života, když vše je nastavené na vydělávání peněz? Další otázka zůstává. Je to, co děláte to, co vás opravdu baví? Přináší to radost vám? Přináší to radost vašemu okolí, vaší rodině, vlasti, přírodě? Je váš hlavní úmysl vydělávat peníze nebo sloužit dobru?

Večery s Evou Kavkovou na téma

Skutečné bohatství

Vždy od 17:30 h

Základní parametry našeho postoje k sobě

  • sebe ocenění, vztah k sobě, kdo jsem, sebe přijetí
  • jak pracovat s obrazy a odpovědmi, které přichází..?
  • speciální meditace

Práce s dluhy (oboustranné a nejen finanční) ve svém životě a jejich převratný vliv na náš život

  • Opakuji, že téma se týká hojnosti a blahobytu ve všech oblastech, nejen ve financích

Práce s programy, které nás omezují

  • Odkud přichází tyto programy?
  • Jak odhalit tyto programy, jež nás svazují a jak je změnit?
  • Jak s tím pracovat, aby se nové nastavení stalo silnejsi?

Jak podporovat vnitřní disciplínu a udržet si "nově nabité"...aneb... Není tolik těžké se tam dostat, ale udržet se tam!...

  • formy práce s vnitřní disciplínou
  • jak si udržet čistotu úmyslu / versus strachy? Jak toto vše funguje?


Úplná celistvost a život v blahobytu ve všech směrech

Dnes je mnoho materiálů a autorů, kteří vás naučí vydělávat peníze. Ale co se děje s ostatními oblastmi života, když vše je nastavené na vydělávání peněz?  Další otázka zůstává. Je to, co děláte to, co vás opravdu baví? Přináší to radost vám? Přináší to radost vašemu okolí, vaší rodině, vlasti, přírodě? Je váš hlavní úmysl vydělávat peníze nebo sloužit dobru?

Sama jsem si prošla nástrahami různých možností vydělávání peněz a pak jsem konečně přišla na to, proč se v ekonomice hovoří o cyklech. Pochopila jsem, že to vše je jen odraz života ve lživém egu a není to potřeba přijímat. Pokud žijete ve vašem pravém poslání a děláte svou práci jako službu, jež je samozřejmě oceněna, ale finance není váš primární cíl, svět funguje ve spolupráci, konkurence neexistuje a otevírá se blahobyt všech podob.

Dlouho jsem to nedokázala pochopit, natož přenést v realitu ve světě, kde žijeme. Ale můj cíl byl naprosto jasný. A kdo mě zná, ví, že se tímto tématem zabývám léta.

Mnoho mých otázek je dnes zodpovězeno a to, co sama dnes vím a umím, předávám dál.

Již dlouho se zabývám tématem rovnováhy. Vlastní zkušenosti v byznysu i v duchovní sféře mi dávají dostatečný materiál pro to, co dodává autentičnost. Od 2012 organizuji mnoho kurzů zejména za účelem nacházení svého pravého místa - dharmy. Pochopila jsem totiž již dávno, asi před 13 lety, že bez toho se do celistvosti a hojnosti neposuneme. Má práce se stala mou zálibou a díky pochopení, jak zákony vesmíru fungují, mě přivedlo zase o kousek dál, a o to se chystám s vámi podělit.

Dlouhá léta se učím od různých učitelů a přitom jsem v průběhu těch let četla knihy Valerije Sinelnikova. Jeho pohled na harmonii a hlavně na to, jak se vyznat ve vesmírné kuchyni, aby pro nás připravovala to, co si přejeme, se mnou velmi rezonuje. Celistvost jeho učení se týká využití našich slovanských kořenů, zdrojů a sil. Navíc jako ostatní učitelé, stále obrací pozornost na zodpovědnost za svůj život a za vše, co se v něm děje. Znala jsem již mnoho, avšak po semináři v Moskvě "zacvakalo" mnoho dalších souvislostí a důležitost principů, které prostě fungují. Pracují vždy a neomylně a ne vždy pro nás a naše okolí v dobrém. Je zde ale skvělá zpráva,.... máme v rukách možnost vše napravit a přeměnit.

Podařilo se mi domluvit se s tímto doktorem a psychologem na spolupráci a v roce 2017 jej budu hostit u nás v Praze.
Do té doby jsem připravila pravidelné večery s povídáním na tato témata, která oslovují každého z nás. 

www.foodoflove.cz