EK

Valerij Sinelnikov, doktor homeopat, psycholog a autor mnoha bestsellerů přijíždí do Prahy.

Jako dlouholetý student života jsem osobně použila mnohokrát metody, které Valerij Sinelnikov shromáždil ve svých dílech. Jeho nejvetší přínos vnímám v tom, že jako praktikující psycholog velmi dobře uchopil různé nástroje a zejména je velmi čitelně předkládá širokému spektru lidí, kterým pomáhají nejen při léčeni nemoci fyzické, ale i v situacích duševních bolestí, nesouladu ve vztahu, v povolání, v práci se strachy a závislostmi, potíži s penězi a celkové disharmonii. Účastnila jsem se také jeho semináře v Moskvě, kde jsem vnímala, jak takto vyspělé vědomí inspiruje druhé svou přirozeností a vnitřní silou.

Představujeme vám velmi jedinečnou možnost být na celodenním semináři v přítomnosti člověka, jež léčí tisíce lidí přes svou praxi i knihy. Vstoupili jsme do období, kdy lidé vyměňují peníze za smysl života a dr. Sinenikov filosofii skutečného bohatství ovládá bravurně. Z jeho učení vychází novodobí, etičtí podnikatelé, kteří umí vydělávat peníze a přitom žít plnohodnotný, svobodny život. I to je totiž součástí našeho celistvého zdraví.

Odpovědi na vaše otázky dostanete všichni a pokud ne na všechny, v jeho knihách je najdete určitě.

Těšíme se na vás